Driftsmeldingar


Onsdag 23. juni

Onsdag 23. juni vil det bli utført naudsynt vedlikehald og enkelte av våre kundar vil difor oppleve brudd på telefonitenesta i tidsrommet kl 6-8.