Driftsmeldingar

Torsdag 19.03.20:

Fiberkapasitet og Covid-19
I desse tider er det mange som har heimekontor og ungar som har skule digitalt og på nett. Dette kan medføre litt utfordringar i heimane rundt om kring i forbindelse med kapasiteten på nettet.

I systema våre har me sett ei auke i bruken, men me har framleis god kapasitet.

Me har fått inn nokon meldingar om kundar som opplever forstyrrelser i fibernettet. Dette kan  skuldast problem hos oss, men også på eiga utstyr heime hos kundane våre. Dei mest vanlege årsakene til forstyrrelser, særleg når det er mange på heimenettet samtidig, er at ein har for lav hastigheit i forhold til bruk eller at utstyret er utdatert. Ofte er det router som treng ein oppdatering eller er så gammel at den bør skiftast ut.

Om du opplever feil i nettet og har feilsøkt ihht nettsida vår: http://www.lysglimt.net/Privat/Hjelp/Vanlege-feil-og-problem, kan du ringe oss på tlf. 55080100 mellom kl. 08-15.30.

Om du har spørsmål, send oss ein e-post til kundeservice@lysglimt.net.

Elles håpar me at alle har det bra, og tar vare på kvarandre i denne tida.

Helsingar frå team LYSGLIMT