Direkte hjelp på din PC

Med denne tenesta kan vi kople oss rett opp mot din PC og hjelpe deg som om vi sitt saman med deg foran PC'en.Uansett kvar du er i verda kan vi i samarbeid med deg overta din PC og vise deg kordan du skal utføre noko du lurer på, eller rett og slett ordne ting du ikkje greier sjølv.

Slik gjer vi det:

  1. Klikk på denne linken mens vi snakkar saman på telefonen
  2. Høyreklikk ikonet i denne websiden som ser ut som ikonet over, velg kjør og kjør igjen
  3. Skriv inn nummerkoden du får av den av oss du snakkar med
  4. Følg våre forklaringer

Du styrer sjølv kor lenge vi skal helde på og kan når som helst bryte forbindelsen. Etter at du har brutt forbindelsen kan ikkje vi kome inn på din PC igjen utan at vi startar på punkt 1.

Dette er sikkert, fleksibelt og tidsbesparande for alle partar.